Mesleki YeterliliklerimizDİRENÇ KAYNAK AYARCISI Seviye 4

   YETERLİLİK BİRİMLERİ

 

Zorunlu Birimler              

 A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 

 Seçmeli Birimler    

 B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

 

  GİRİŞ ŞARTI

 

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) 2 adet fotoğraf

ile başvuru yapılabilir.

 

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 

   SINAV ve DEĞERLENDİRME

 

TEORİK SINAV

4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1 birimine ait soruların en az %60’ından, B1 birimine ait soruların en az %50’sinden başarı sağlanmalıdır.

 

PERFORMANS SINAVI

(P1) Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. 

 

SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

   BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,  İÇERİĞİ, YENİLEME, ASKIYA ALINMASI / İPTALİ ve GÖZETİM SIKLIĞI

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği adayın tercihine göre 3 yıl veya 6 yıl olur.

 

BELGENİN İÇERİĞİ

  A1+B1

 

BELGE YENİLEME

TS EN ISO 14732 Madde 5.3’ te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;                         

 a)Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için 6yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b)Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, Son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik  veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır..

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI / İPTALİ

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

 

   İTİRAZ VE ŞİKAYET

 

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için yazılı bir şekilde veya www.onerbelgelendirme.com.tr adresinde bulunan İtiraz ve Şikayet forumu doldurup e-posta yoluyla bize ulaştırmak zorundadır. İtiraz sürecini internet sitesinden detaylarıyla öğrenilebilir.