Mesleki YeterliliklerimizDOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI Seviye 3

   YETERLİLİK BİRİMLERİ

.

Zorunlu Birimler              

A1  Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

A2  Doğal Gaz Teknik Esasları

 

Seçmeli Birimler     

B1  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B2  Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

B5  Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B6  Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B7  Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

B9  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)(141)

B14  Oksi-Asetilen Kaynağı (311)         

 

 GİRİŞ ŞARTI

 

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi

ile başvuru yapılabilir.

 

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 

   SINAV ve DEĞERLENDİRME 

 

TEORİK SINAV

Teorik sınavda 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1, A2 birimlerinde soruların en az %60'sine doğru yanıt veren aday ve  B1,B2,B5,B6,B7,B9,B14 birimlerinden, katıldığı birimin/birimlerin sınavından en az 50 puan alan aday başarılı sayılır.

 

PERFORMANS SINAVI

(P1): B1,B2,B5,B6,B7,B9,B14 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav, TSE  EN ISO 9606-1 standardında belirtilen sınav parçaları ile yapılır. Sınavın süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelir. Sınavın genelinden en az %80 başarı göstermesi gerekir. 

 

 SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

Adayın A1+A2 grubu zorunlu ve B grubu seçmeli yeterlilik birim/birimlerinden en az bir tanesinin sınavından başarılı olmak zorundadır. Sınavın  tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde    tekrar sınava girebilir. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

 

   BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,  İÇERİĞİ, YENİLEME, ASKIYA ALINMASI / İPTALİ ve GÖZETİM SIKLIĞI

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TS EN ISO 9606-1de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, (3) üç yıllık bir süre için geçerlidir.

 

BELGENİN İÇERİĞİ

 

A1+B1

ve/veya B2

ve/veya B3

ve/veya B5

ve/veya B6

ve/veya B7

ve/veya B9

ve/veya B14

 

BELGE YENİLEME

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)'da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan( 3)yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI / İPTALİ

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği TS EN ISO 9606-1 Mad.9.2'de belirtildiği üzere 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekir.

 

   İTİRAZ VE ŞİKAYET

 

Kişi belgelendirme süreci veya yapılan sınavla ilgili itirazda ve şikayette bulunabilir. Bunun için yazılı bir şekilde veya www.onerbelgelendirme.com.tr adresinde bulunan İtiraz ve Şikayet forumu doldurup e-posta yoluyla bize ulaştırmak zorundadır. İtiraz sürecini internet sitesinden detaylarıyla öğrenilebilir.